STAR TREK sa pozerá vo viac ako 100 krajinách po celom svete a bol preložený do mnoho jazykov.

Kaźdý mesiac vychádza nejaká kniha z klasickej série a z The Next Generation.

"Trekkies" sú ako jediný fanúšikovia uverejnený v Oxfordskom slovníku.

STAR TREK cony su usporadávané každý víkend po celých Spojených Štátov s ročnou účastou cez 300 000 amerických a cez 1 000 000 svetových fanúšikov

Prvý americký raketoplán dostal meno "ENTERPRISE" po tom, čo NASA dostala 400 000 žiadostí od fanúšikov STAR TREKu.

Štúdia Purdueskej univerzity z roku 1993 dokázala, že študenti sa najviac naučia o fyzike zo Star Treku ako z akéhokoľvek iného zdroja.